Stt Tên Nick fb Chức vụ Phone
1 ADmin Thuy Linh http://www.facebook.com/100011873000073 Quản trị 0166xxxxx
2 ADmin NLC ADmin NLC Quản trị, code, mua bán like và sub 098943114938
3 ADmin kakasi http://www.facebook.com/xxx test code,support 09xxxxx

Chú Ý: Nếu không đủ điều kiện trên , hệ thông sẽ không chay auto like được.

Xem video hương dẫn Play