Hướng Dẫn Auto like bằng phần mềm apk

ĐIều kiện để có thể sử dụng auto like, auto sub, auto bạn bè, auto cmt.

  • Điều kiện 1:bạn phải trên 18 tuổi.Nếu chưa đủ thì vào trang cá nhân facebook thiết lập lại cho phù hợp.
  • Điều kiện 2: Phải bật chế độ Người theo dõi.Đầu tiên, bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo giõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành Tất cả mọi người hoặc Everyone
    Tiếp theo phần: "Bình luận của người theo dõi" bạn chọn và sửa thành: Tất cả mọi người hoặc Everyone .
  • Diều kiện 3: Đối với AUTO bình luận, Sau khi thay đổi thành công thiết lập người theo giỏi. Bạn click vào đây để thiết lập công khai bài viết. Trong phần: "Ai có thể xem nội dung của tôi?" bạn chọn Mọi người.

Chú Ý: Nếu không đủ điều kiện trên , hệ thông sẽ không chay auto like được.

SAU KHI CÀI ĐẶT THÌ ĐĂNG NHẬP VÀO FB TRÊN ÚNG DỤNG > XONG NHÌN PHÍA DƯỚI CÓ BIỂU TƯỢNG AUTOLIKE BẠN CLICK VÀO LÀ SẼ ĐĂNG NHẠP VÀO HAY LIKE ( CHÚ Ý KHÔNG MẠNG 3G VIETTEL) XEM HÌNH ẢNH BÊN DƯỚI
láy token facebook

CHƯA CÓ VIDEO Play


>