Hướng đã cài đặt cococ

ĐIều kiện để có thể sử dụng auto like, auto sub, auto bạn bè, auto cmt.

  • Bước 1: Nếu máy tính bạn đã cài đặt coccoc thì bạn phải gở bỏ tại Uninstall program.Cài Đặt cococ phiên bản củTẢI COCCOC Ở ĐÂY .
  • Bước 2: Xóa bỏ thư mục cập nhật.Bạn vào Ổ "C" máy tính " chọn vào thư mục Users Tìm tiếm thư mục admin hoặc có thể "Administrator"... tùy máy
    Copy đừng đẫn thư mục sau: \AppData\Local\CocCoc. Rồi xóa thư mục Update , Xem video hướng dẫn.
  • Bước 3: Đăng nhập hình ảnh bằng haylike.

Chú Ý: Nếu không đủ điều kiện trên , hệ thông sẽ không chay auto like được.

Xem video hương dẫn cho máy tính Play Pc